Købsbetingelser

I. EJERSKAB BonBon-Land

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A. ("PARQUES REUNIDOS") med hjemsted i Madrid, Paseo de la Castellana 216, 16. etage, 28046, skatteidentifikationsnummer A-84.885.441 og registreret i Madrids handelsregister i bind 23.506, Folio 58, blad M-421.702, er ejer af domænet https://www.bonbonland.dk/, herunder hjemmesiden og dets indhold ("hjemmesiden"). PARQUES REUNIDOS stiller hjemmesiden til rådighed for brugerne for at give dem oplysninger om produkter og tilbud fra PARQUES REUNIDOS og dets datterselskaber ("PARQUES REUNIDOS KONCERNEN"), for at give brugerne mulighed for at købe entrébilletter og andre produkter, der er tilgængelige på hjemmesiden, og, hvor det er relevant, for at stille forskellige kontaktformularer, nyhedsbreve, konkurrencer, spil, undersøgelser osv. fra PARQUES REUNIDOS KONCERNEN til rådighed for brugerne.

Bemærk venligst, at produkter og tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, sælges af BonBon-Land A/S, et selskab i PARQUES REUNIDOS KONCERNEN, som opererer via hjemmesiden og er ansvarlig for administrationen af BonBon-Land og dermed for salg og/eller administration af alle produkter og/eller tjenester i forbindelse med BonBon-Land. Oplysninger om BonBon-Land A/S er som følger:

BonBon-Land A/S, CVR. nr. 18 93 61 35, med hjemsted på Gartnervej 2, DK-4684 Holmegaard, Danmark.

Kundeservice: +45 55 53 07 00. Opkaldsgebyrerne vil ikke overstige den gældende takst.

Du kan også kontakte kundeservice på følgende e-mailadresse: post@bonbonland.dk

II. GENERELLE KØBSBETINGELSER

Disse generelle købsbetingelser og -vilkår gælder for forholdet mellem PARQUES REUNIDOS KONCERNEN og enhver bruger, der køber produkter eller tjenester via hjemmesiden ("generelle købsbetingelser").

Disse generelle købsbetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (”E-handelsloven”) og Lov om forbrugeraftaler (”Forbrugeraftaleloven”), der regulerer visse aspekter af elektroniske tjenester.

Disse generelle købsbetingelser er til enhver tid tilgængelige i online-købsafsnittet på PARQUES REUNIDOS' hjemmeside og kan udskrives og/eller gemmes af brugeren.

1. Oplysninger før købet

Disse generelle købsbetingelser fastsætter de generelle betingelser for de tjenester, som PARQUES REUNIDOS KONCERNEN tilbyder på hjemmesiden, og især de tjenester, som PARQUES REUNIDOS KONCERNEN i øjeblikket tilbyder, salg af visse typer af entrébilletter og sæsonkort til de fritidsparker, som PARQUES REUNIDOS KONCERNEN administrerer, og andre produkter, der tilbydes på hjemmesiden.

Salget af PARQUES REUNIDOS Koncernens entrébilletter og sæsonkort og andre produkter, der tilbydes via hjemmesiden, kan være gebyrbelagt. Priserne for de enkelte produkter (inklusive moms) er angivet i danske kroner og værdien af eventuelle kampagner og rabatter vil til enhver tid være angivet på hjemmesiden. Inden gennemførsel af et køb vil den samlede pris blive opdelt i eventuelle rabatter/tilbud (alt efter omstændighederne), gebyrer, som brugeren skal betale, og andre ekstraomkostninger for tillægstjenester eller brug af forskellige betalingsmidler.

Det er gratis at gennemse de oplysninger, der findes på hjemmesiden.

1.1 Procedure

For at købe et af de produkter og/eller tjenesteydelser, der er tilgængelige på hjemmesiden, skal du være mindst 18 år gammel, og du skal følge instruktionerne i hvert enkelt trin i købsprocessen på hjemmesidens ’KØB’ sektion og udfylde onlineformularerne med de krævede oplysninger. Ved at udfylde disse formularer anses du for at have læst, forstået og accepteret de generelle købsbetingelser og eventuelle særlige betingelser, alt efter hvad der er relevant. Du erklærer at forstå og acceptere, at sådanne procedurer er nødvendige for at få adgang til de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes i sektionen KØB på hjemmesiden.

Dine rettigheder og forpligtelser under og efter dit køb er underlagt disse generelle købsbetingelser, de generelle vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, eventuelle relevante særlige købsbetingelser og driftsreglerne [Parkregler - Bonbonland].

Køb formaliseres ved at udfylde alle trin i sektionen ’KØB’ på hjemmesiden. Disse generelle købsbetingelser samt de særlige vilkår og betingelser for køb, hvis sådanne måtte finde anvendelse, vil være en del af vores aftale med dig, når du udfylder og sender de købsoplysninger, der er angivet i sektionen ’KØB’.

Ved at gå ind på hjemmesiden og bruge de tilgængelige tjenester anses du for udtrykkeligt at have accepteret de generelle vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, disse generelle købsbetingelser og i givet fald de særlige købsbetingelser, hvis sådanne måtte finde anvendelse, og som gælder for køb af entrébilletter, sæsonkort og/eller andre produkter og tjenesteydelser, der er tilgængelige på hjemmesiden.

Du erklærer hermed, at du har den nødvendige handleevne til at være bundet af disse generelle købsbetingelser, til at bruge og i givet fald foretage køb på hjemmesiden i henhold til de særlige købsbetingelser, der gælder fra tid til anden, og som du erklærer at kende, forstå og acceptere fuldt ud. Dine køb af produkter eller tjenesteydelser foretages på dit ansvar.

1.2 Dokumentation og sprog

Disse generelle købsbetingelser er til enhver tid tilgængelige online på PARQUES REUNIDOS' hjemmeside under sektionen ’KØB’. Du er velkommen til at udskrive og gemme en kopi heraf.

Hvis du køber entrébilletter, vil vi efter afslutningen af dit køb og senest fireogtyve (24) timer efter afslutningen af dit køb sende dig en købskvittering ("billet") med en unik kode pr. e-mail. Billetten vil være din entrébillet til parken. Beskadigede billetter eller billetter, der er blevet forfalskede, vil være ugyldige.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført i de særlige købsbetingelser, er entrébilletter købt på hjemmesiden kun gyldige for den dato, der er angivet på billetten.

Hvis du køber et sæsonkort eller andre produkter og/eller tjenesteydelser på hjemmesiden, vil du også modtage en kvittering for købet ("billet") pr. e-mail inden for 24 timer efter afslutningen af dit køb. Inden dit køb vil de særlige købsbetingelser, der gælder for dit produkt og/eller din tjenesteydelse, være tilgængelige for dig på hjemmesiden.

Når onlinekøbet er afsluttet, og når den relevante billet er udstedt, kan der ikke foretages ændringer eller tilbagebetaling, undtagen under de omstændigheder, der udtrykkeligt er anført i de særlige købsbetingelser og/eller i de gældende bestemmelser. Kontakt venligst post@bonbonland.dk, hvis du har spørgsmål.

Disse almindelige købsbetingelser er skrevet på dansk, og købsprocessen vil blive gennemført på dette sprog.

1.3 Tekniske midler

Hjemmesiden er udstyret til at advare dig om eventuelle fejl, når du indtaster dine data i de formularer, der vises på skærmen under købsprocessen.

1.4 Ændring af de generelle købsbetingelser og -vilkår

Disse generelle købsbetingelser og -vilkår er gældende fra datoen for den seneste opdatering (angivet i slutningen af dette dokument). I henhold til kravene om god tro, fairness og gennemsigtighed forbeholder PARQUES REUNIDOS KONCERNEN sig ret til til enhver tid at ændre disse generelle købsbetingelser, og de særlige købsbetingelser, som måtte være gældende, samt andre generelle eller særlige betingelser, brugsbetingelser eller meddelelser, som måtte være gældende. Ændringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen og gælder kun for brugere, der tilgår hjemmesiden efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer. For at undgå enhver tvivl, vil PARQUES REUNIDOS KONCERNEN i tilfælde af at disse generelle købsbetingelser ændres, respektere de forpligtelser, der er indgået med brugerne før ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer i nøje overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelsesregler.

Før du køber produkter eller tjenesteydelser, kan du tilgå de generelle købsbetingelser og -vilkår og, hvis det er relevant, de særlige købsbetingelser. PARQUES REUNIDOS forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre hjemmesidens layout, placering, indhold og brugsbetingelser.

1.5 Ændringer og tilbagebetalinger (“fortrydelsesret”)

Medmindre det udtrykkeligt fremgår af de særlige købsbetingelser for dit produkt og/eller din tjenesteydelse, accepteres der ingen ombytning eller tilbagebetaling af produkter med en bestemt sidste anvendelsesdato eller -periode i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 og øvrig gældende lovgivning på området.

Med andre ord betyder dette produkts særlige karakteristika, at der ikke gælder nogen fortrydelsesret.

1.6 Pris og betalingsmetode

Prisen for de valgte produkter og/eller tjenesteydelser vises før købet og omfatter alle gældende skatter og afgifter.

Hjemmesiden understøtter følgende betalingsmetoder: kreditkort og mobile pay.

PARQUES REUNIDOS garanterer, at der er truffet passende foranstaltninger, og at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med gældende teknologiske sikkerhedsstandarder, såsom "Verisign". Adgang til transaktionstjenester og tjenester, der involverer indsamling af personoplysninger, sker i et sikkert miljø ved hjælp af SSL-protokollen (Secure Socket Layer) med 128-bit høj sikkerhedskryptering. Den sikre server etablerer en forbindelse, så oplysningerne sendes krypteret. Dette sikrer, at alt indhold, der sendes, kun er forståeligt for "bruger ”-computeren og PARQUES REUNIDOS-serveren. Brugerne kan se, at de befinder sig i et sikkert miljø, hvis der vises en lukket hængelås i statuslinjen i deres browser. Sikkerheden på PARQUES REUNIDOS-serverne garanteres af et certifikat udstedt af VeriSign. Dette certifikat garanterer, at brugerne overfører deres data til en af PARQUES REUNIDOS' servere og ikke til en tredjepart.

Som led i sin forpligtelse til at forebygge svindel vil PARQUES REUNIDOS samarbejde med alle betalingsplatforme, der anvendes til køb af produkter, som er tilgængelige på hjemmesiden, og med de kompetente myndigheder ved at give oplysninger om enhver transaktion, hvis det er nødvendigt, under forudsætning af at alle gældende lovkrav til enhver tid overholdes.

1.7 Accept af de særlige købsbetingelser og parkens driftsregler

Ved at købe et produkt på hjemmesiden accepterer du de generelle købsbetingelser, og de særlige købsbetingelser, der gælder for de købte produkter og tjenester, samt parkens driftsregler, som findes på [Parkregler - Bonbonland]. Læs dem omhyggeligt, inden du foretager købet.

2. REKLAMATION

Hvis du ikke er tilfreds med dit købte produkt og/eller tjenesteydelse, kan du kontakte Bonbon-Land på post@bonbonland.dk. Du kan også sende os dit krav via platformen for online tvistbilæggelse via følgende link, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

III. SÆRLIGE KØBSBETINGELSER

SÆRLIGE BETINGELSER FOR ENTRÉBILLETTER KØBT ONLINE (ÅBEN BILLET)

 • Din entrébillet giver adgang til forlystelsesparken ("parken").
 • Du må ikke rive din billet i stykker, forfalske eller fotokopiere den. Under alle disse omstændigheder kan du blive nægtet adgang til parken.
 • Du kan få direkte adgang til parken ved at vise personalet i entréen din billet.
 • Personer med handicap kan få en gratis ledsager med i parken med sæsonkort eller handicapbillet, samt fremvisning af et gyldigt ledsagerkort udstedt at Dansk Handicapforbund. Seniorer skal vise deres Id-kort ved adgangen til parken.
 • Hvis du ønsket at ændre datoen på din billet købt på vores hjemmeside skal du foretage den relevante ændring ved entréen. Du tager blot den ubrugte billet med på ny besøgsdato, og betaler differencen mellem billetterne, hvis den nye billet er dyrere. Der gives ikke refundering, skulle den nye billet være billigere end den gamle.
 • Din billet er gyldig på den dato eller i det tidsrum, der er angivet, og i de åbningstider, der er anført på parkens hjemmeside. For at undgå enhver tvivl er billetterne KUN gyldige den dag, der er angivet i feltet "Gyldighedsdato" øverst. Se venligst kalenderen og åbningstiderne på https://www.bonbonland.dk
 • Købte billetter kan ikke efterfølgende ændres i forbindelse med andre kampagner eller rabatter. Da billetterne udstedes for en bestemt dato eller periode, kan der ikke foretages ændringer eller tilbagebetaling, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 samt anden til enhver tid gældende lovgivning på området. Der gælder med andre ord ingen fortrydelsesret for denne type produkter.
 • Hver billet har en unik stregkode, der kun gælder én gang til parken (inklusive Flex-billetter). Når først billetten er valideret, kan den ikke benyttes på et senere tidspunkt.
 • Hvis du skal forlade parken, skal du kontakte personalet i entréen for at få et stempel så du kan komme gratis ind igen. Hvis du forlader parken uden varsel, kan du ikke komme gratis ind igen.
 • Du bedes opbevare din billet under dit ophold i parken og fremvise den til enhver ansat, som måtte kræve dette. 
 • Videresalg af billetter til tredjemand er ikke tilladt.
 • Du er informeret om, at parken kan være lukket på grund af dårligt vejr eller af hensyn til parkens kapacitet, sikkerhed eller folkesundhed. BonBon-Land vil bestræbe sig på at give så langt et varsel som muligt via hjemmesiden og officielle profiler på sociale medier og vil tilbyde dig en ny dato for brug af dine entrébilletter eller enhver rimelig afhjælpning.
 • Parkens driftsregler [Parkregler - Bonbonland] er hermed indarbejdet ved henvisning. Køb og brug af en vare, der er tilgængelig online, betyder, at du accepterer betingelserne for onlinekøb og accepterer parkens driftsregler.
Kom og oplev vores sjove univers

Kom og oplev vores sjove univers