Privatlivspolitik

I. HVEM ER DE DATAANSVARLIGE FOR BEHANDLINGEN AF MINE PERSONOPLYSNINGER?

De virksomheder, der er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, er BonBon-Land A/S, der driver BonBon-Land med hjemsted på Gartnervej 2, 4684 Holmegaard, Danmark, og Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., med hjemsted på Paseo de la Castellana 216, 16. etage, 28046, Madrid, Spanien. Virksomhederne handler hver især individuelt som dataansvarlige og sammen som fælles dataansvarlige (de "dataansvarlige").

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at anmode om relevante dele af aftalen om fælles dataansvar mellem de dataansvarlige, bedes du kontakte os på post@bonbonland.dk.

II.- MED HVILKET FORMÅL OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

De dataansvarlige behandler dine personoplysninger til de formål, der er anført nedenfor, hvorigennem du har givet dine personoplysninger:

I. Behandling af dit køb af produkt og/eller tjenesteydelse

II. Vi behandler dine personoplysninger for at administrere din booking og behandle betalingen for det produkt du ønsker at købe eller det arrangement, du ønsker at arrangere, og sender dig en bookingbekræftelse, en bookingkvittering og den relevante dokumentation for fejringen af dit arrangement pr. e-mail. Vi vil også bede om din fødselsdato for at sikre, at du er mindst tretten (14) år gammel. Hvis du ikke er det, skal vi anmode om dine forældres/værges samtykke til behandling af dine personoplysninger i henhold til dansk databeskyttelseslovgivning. Hvis du på tidspunktet for bookingen af dit besøg har gjort brug af kampagner, der er underlagt særlige betingelser, skal du være opmærksom på, at vi kan bede dig om at fremlægge dokumentation til bekræftelse af din berettigelse til disse kampagner (f.eks. ID-kort osv.). Under disse omstændigheder vil disse yderligere oplysninger ikke blive gemt af de dataansvarlige. Vi behandler dine personoplysninger for at behandle (pr. telefon eller e-mail) dine anmodninger om oplysninger, der er sendt til de dataansvarlige, og eventuelle hændelser eller krav i forbindelse med dit købte produkt og/eller din købte tjenesteydelse samt for at kontakte dig pr. e-mail, sms eller telefon for at informere dig om omstændigheder, der kan påvirke dit besøg (f.eks. vejrforhold, sikkerhed, folkesundhedsspørgsmål osv.). Hvis du med henblik på at tilpasse dit arrangement (f.eks. ved at udarbejde de menuer, der kan serveres under dit arrangement) giver oplysninger om eventuelle fødevareallergier og/eller intolerancer, skal du sikre dig, at du ikke giver disse oplysninger sammen med personoplysninger, der kan identificere den/de relevante person(er), der er berørt af sådanne intolerancer eller allergier, da de dataansvarlige ikke vil behandle sådanne oplysninger på et personligt grundlag. Retsgrundlag: Disse behandlinger vil blive udført i forbindelse med vores kontrakt med dig om det bookede arrangement (købsbetingelser og vilkår), jf til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan vi ikke behandle din booking. Hvis du med henblik på at tilpasse dit arrangement (f.eks. til udsmykning af eventlokalet) frivilligt giver personoplysninger om et barn under atten (18) år (fornavn og efternavn), erklærer du, at du er hans/hendes far, mor eller værge og giver dit udtrykkelige og informerede samtykke til at behandle hans/hendes personoplysninger til ovennævnte formål.

III. Kundeservice

 

Vi behandler dine personoplysninger og de oplysninger, der er indeholdt i din forespørgsel (pr. telefon, online-formular eller e-mail), for at behandle og besvare dine anmodninger om oplysninger om vores produkter, tjenester og/eller arrangementer, forslag, hændelser i forbindelse med køb af dine produkter, tjenester eller arrangementer samt eventuelle erstatningskrav på alle måder, herunder elektronisk (e-mail og telefon). Derudover vil vi under bookingprocessen bede om din fødselsdato for at sikre, at du er mindst atten (18) år gammel. Dette er nødvendigt, fordi vi i henhold til den europæiske lovgivning om databeskyttelse skal indhente samtykke fra dine forældre/værger for at behandle dine personoplysninger, hvis du ikke er over atten år. Hvis din forespørgsel vedrører et produkt, en tjenesteydelse eller en begivenhed, som du har købt, kan vi også spørge dig (som en del af kundeserviceprocessen) om specifikke oplysninger om dit køb (transaktionsoplysninger, din billet, købsdato, type produkt, der er købt osv.)

Retsgrundlag: Ved at kontakte de dataansvarlige via en af ovennævnte metoder accepterer du udtrykkeligt, at dine personoplysninger kan behandles til dette formål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at følge den procedure, der er beskrevet nedenfor i afsnittet "Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?" i denne privatlivspolitik

IV. Undersøgelser blandt kunder

Hvis du køber et af vores produkter eller tjenester (herunder et af vores arrangementer), vil de dataansvarlige sende dig undersøgelser, der har til formål at få indsigt i hvor tilfredse vores kunder er med vores produkter og/eller tjenesteydelser, herunder deres oplevelse med disse, give vores kunder mulighed for at komme med forslag, og give os mulighed for at foretage markedsundersøgelser og analyser (kvantitative og kvalitative) via enhver metode (herunder e-mail, SMS, telefonopkald). Dette med formål om at få indsigt i vores positionering i branchen og sandsynligheden for, at vores kunder vil købe vores produkter og/eller tjenester igen.

De dataansvarlige behandler udelukkende de nødvendige data for at fuldføre denne proces: e-mailadresse eller telefonnummer og eventuelle ikke-personlige oplysninger, der er indsamlet i de undersøgelser, som du har besvaret. Til dette formål vil de dataansvarlige behandle de personoplysninger, der er strengt nødvendige til dette formål, navnlig din e-mailadresse eller dit telefonnummer, som du har oplyst på købstidspunktet, og de ikke-personlige oplysninger, der indgår i de undersøgelser, som du har besvaret.

Retsgrundlag: Denne behandling er baseret på de dataansvarliges legitime interesse i at få feedback fra kunderne vedrørende de produkter og tjenesteydelser, de har købt, deres behov og forslag, for at få indblik i deres tilbøjelighed til, at købe sådanne produkter og/eller tjenester igen eller andre lignende produkter og/eller tjenesteydelser, som vi tilbyder i forbindelse med fritids- og hotelbranchen, vores årskort, arrangementer og aktiviteter samt vores position i branchen, for at identificere områder, hvor vores produkter og/eller tjenesteydelser og vores kunders oplevelse kan forbedres, og for at træffe interne beslutninger om planlægning af vores forretningsaktiviteter. Vi mener ikke, at vores kunders interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder undermineres, da vi udfører denne behandling som en del af vores kontraktlige forhold med vores kunder som følge af deres køb af vores produkter og/eller tjenesteydelser. Vi anvender personoplysninger og ikke-følsomme oplysninger i det omfang, det er strengt nødvendigt. Vi sender ikke undersøgelser til personer under 14 år, og vi henvender os kun til kunder, der for nylig har købt vores produkter og/eller tjenesteydelser. Som følge heraf mener vi, at vores kunder ved at købe vores produkter og/eller tjenesteydelser, og være blevet specifikt informeret om behandlingen af deres personoplysninger, har en rimelig forventning om at deres personoplysninger vil blive behandlet til dette formål. Kunderne kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger eller udøve andre rettigheder i henhold til gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet nedenfor i "Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?” i denne privatlivspolitik.

 

IV. Sende dig markedsføring, oplysninger om rabatter og kampagner

Kun hvis du udtrykkeligt giver os tilladelse til at gøre det via en af de formularer, der er tilgængelige på denne hjemmeside (f.eks. online-købsformular, kontakt- eller anmodningsformular, formular til booking af arrangementer, formular til booking af besøg af skoler og grupper, tilmelding til nyhedsbrev osv.) behandler vi dine personoplysninger for at sende dig markedsføring og oplysninger om rabatter og kampagner på alle måder, herunder elektroniske metoder (e-mail, SMS, telefon) om produkter og tjenesteydelser fra et af de europæiske selskaber i Parques Reunidos-koncernen (du kan finde en liste over disse selskaber i afsnittet "Parques Reunidos-koncernens selskaber i Europa" i denne privatlivspolitik), relateret til fritids- eller hotelbranchen, årskort eller arrangementer, der drives af et af disse selskaber, også med forbehold for forudgående profilering og analyse af dine præferencer via automatiserede beslutninger, så vi kan foreslå produkter og tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig. For at sende dig disse oplysninger behandler de dataansvarlige dit navn, efternavn, din e-mailadresse eller dit telefonnummer, som du har oplyst.

For at sikre kvaliteten af dine data anvender de dataansvarlige en totrinsbekræftelsesproces. Hvis du accepterer behandlingen af dine personoplysninger til dette formål, vil du modtage en e-mail, hvori du bliver bedt om at bekræfte din e-mail, og at dine oplysninger kan behandles til dette formål.

Profilering vil være baseret på automatiserede beslutninger for at sikre, at markedsføring, oplysninger om rabatter og kampagner, som du modtager, er af interesse for dig. Vi vil udføre denne profilering i henhold til vores egne kilder baseret på vores lagrede oplysninger, som du har givet os direkte (fødselsdato/alder, land og postnummer), fra din købshistorik og oplysninger om de produkter og/eller tjenester, som du har købt, og, kun hvis du udtrykkeligt giver os tilladelse til det ved at afkrydse det relevante felt på formularerne til dataindsamling på denne hjemmeside (f.eks. købsformular, reservationsformular, formular til anmodning om oplysninger, kontaktformular eller tilmelding til nyhedsbrev, blandt andre), eller i oplysninger, som du har givet os i de undersøgelser, som du har deltaget i.

På baggrund af ovenstående oplysninger vil der blive truffet automatiserede beslutninger baseret på din transaktionshistorik (typen af produkter og tjenesteydelser, du har købt, om du er indehaver af et årskort, eller om du køber mad og drikke i parken eller via vores hjemmeside), sociale og økonomiske kriterier (kundens alder og købshistorik, hvorfra det også vil være muligt at fastslå, om du har børn og i givet fald antallet af børn baseret på antallet af børnebilletter - juniorbilletter - som du har købt), demografiske kriterier baseret på data, som du har givet os direkte (postnummer, som du har oplyst på købstidspunktet), analyse af dine reaktioner på vores markedsføringskommunikation (dvs. din beslutning om at købe eller ikke købe det tilbudte produkt eller den tilbudte tjenesteydelse) og, kun med din udtrykkelige tilladelse, de oplysninger, du giver i de undersøgelser, du svarer på (undersøgelser, der er udformet for at finde ud af din grad af tilfredshed, din oplevelse og for at give dig mulighed for at komme med forslag vedrørende købte produkter og/eller tjenesteydelser, og for at give os mulighed for at få indsigt i vores position på markedet, og om du er tilbøjelig til at købe vores produkter og/eller tjenesteydelser igen).

Denne profilering vil ikke blive brugt til at træffe automatiserede beslutninger med juridiske konsekvenser for dig, eller som på anden måde vil påvirke dig væsentligt. Denne profilering vil kun blive brugt til at sende dig markedsføring, oplysninger om rabatter og kampagner om produkter, tjenester, arrangementer eller aktiviteter i Parques Reunidos-koncernen, som vi mener kan være af interesse for dig på grundlag af de ovenfor beskrevne kriterier.

Retsgrundlag: Vi behandler kun dine oplysninger, hvis du giver os dit udtrykkelige samtykke hertil ved at sætte kryds i det felt, der specifikt er angivet til dette formål i de formularer, der er tilgængelige på denne hjemmeside (f.eks. online-købsformular, formular til anmodning om information, reservationsformular til gruppe- og skolebesøg, tilmelding til nyhedsbrev osv.). Bemærk venligst, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage eller udøve dine rettigheder som anført nedenfor i afsnittet "Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?" i denne privatlivspolitik. Ud over de ovennævnte metoder vil vi gerne minde dig om, at du kan fravælge disse kommercielle meddelelser ved at følge den procedure, der er stillet til rådighed for dig til dette formål på hver markedsføringskommunikation, som du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at sende dig.

Hvis du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at bruge oplysningerne i de undersøgelser, som du har svaret på, til profilering og sende dig relevant markedsføring, kan du også til enhver tid udøve dine rettigheder og trække dit samtykke tilbage eller udøve din indsigelsesret i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet nedenfor i afsnittet "Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?" i denne privatlivspolitik.

 

V. Brug af oplysninger, der indsamles i undersøgelser, som en yderligere ressource til profilering (personalisering)

Hvis du udtrykkeligt har givet os dit samtykke ved hjælp af en af formularerne på denne hjemmeside (online-købsformular eller reservationsformular til arrangementer, grupper og skolebesøg), behandler vi dine personoplysninger (e-mailadresse og telefonnummer) og eventuelle ikke-personlige oplysninger, der er indsamlet i de undersøgelser, som du har besvaret (undersøgelser, der har til formål at finde ud af, hvor tilfredse kunderne er med de købte produkter og/eller tjenester), deres oplevelse og for at give kunderne mulighed for at komme med forslag og give os mulighed for at foretage markedsundersøgelser og analyser (kvantitative og kvalitative) for at finde ud af vores positionering i branchen og for at finde ud af, om vores kunder er tilbøjelige til at købe vores produkter og/eller tjenester igen) vil blive behandlet som et yderligere parameter til profilering og til analyse af dine præferencer for at sikre, at vi sender dig relevant reklame, rabatter og kampagneoplysninger på enhver måde, herunder elektronisk (e-mail, SMS og telefonopkald) om produkter og tjenesteydelser fra et af de europæiske selskaber i Parques Reunidos-koncernen (en liste over disse selskaber findes i afsnittet "Parques Reunidos-koncernens selskaber i Europa” i denne privatlivspolitik) i forbindelse med fritids- og hotelbranchen, årskort, arrangementer og aktiviteter, der drives af disse selskaber, i overensstemmelse med dine præferencer, og så længe du på forhånd har givet os tilladelse til det.

Din profil vil blive udviklet ved hjælp af følgende parametre: din transaktionshistorik (typen af produkter og tjenesteydelser, der er købt, om du er indehaver af et årskort, eller om du køber mad og drikke i parken eller via vores hjemmeside), sociale og økonomiske kriterier (kundens alder og købshistorik, hvorfra de dataansvarlige også vil kunne fastslå, om du har børn og i givet fald antallet af børn baseret på antallet af børnebilletter - juniorbilletter - som du har købt), demografiske kriterier baseret på data, som du har givet os direkte (postnummer, som du har oplyst på købstidspunktet), analyse af dine reaktioner på vores markedsføringskommunikation (dvs. din beslutning om at købe eller ikke købe det produkt eller den tjenesteydelse, der tilbydes i denne kommercielle kommunikation) og, kun med din udtrykkelige tilladelse, de oplysninger, som du giver i de undersøgelser, som du har valgt at besvare.

Bemærk venligst, at der på grundlag af din profil vil blive truffet automatiserede beslutninger om at foreslå markedsføring, oplysninger om rabatter og kampagner om produkter, tjenester og begivenheder, som vi mener kan være af interesse for dig i henhold til de parametre, der er beskrevet ovenfor. Under alle omstændigheder vil denne profilering ikke blive brugt til at træffe automatiserede beslutninger med juridiske konsekvenser for dig, eller som på anden måde vil påvirke dig væsentligt.

Retsgrundlag: Vi behandler kun dine oplysninger, hvis du giver os udtrykkelig tilladelse til at gøre det ved at afkrydse det felt, der specifikt er medtaget til dette formål i formularen til online køb af billetter eller arrangementer eller i reservationsformularen til gruppe- og skolebesøg, og hvis du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at sende dig markedsføring i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i denne privatlivspolitik. Ellers vil denne behandling ikke finde sted.

Hvis du ikke ønsker, at de oplysninger, der gives i undersøgelser, kan bruges som yderligere parameter til profilering, kan du trække dit samtykke tilbage eller udøve din ret til at gøre indsigelse ved at følge den procedure, der er angivet nedenfor i afsnittet "Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?", der er indeholdt i denne privatlivspolitik.

Vi vil også gerne minde dig om, at du også kan gøre indsigelse mod profilering udelukkende baseret på automatiserede beslutninger, anmode om menneskelig indgriben, give dit synspunkt og gøre indsigelse mod automatiserede beslutninger ved at sende din anmodning til de dataansvarlige ved at følge den procedure, der er beskrevet nedenfor i afsnittet " Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?" i denne privatlivspolitik

Endelig vil dine data også automatisk ophøre med at blive behandlet til det formål, der er beskrevet i dette afsnit, hvis du beder os om at afmelde dig fra vores kommercielle kommunikation via en af de metoder, der vil blive stillet til rådighed for dig på hver kommerciel kommunikation, som du modtager, eller via en af de metoder, der er beskrevet i afsnittet "Hvad er mine databeskyttelsesrettigheder?" i denne privatlivspolitik.

 

VI. Brug af cookies og relaterede teknologier

På denne hjemmeside anvender de dataansvarlige og tredjeparter cookies og lignende teknologier (HTTP-cookies, Pixel Tracker og lokal delt), hvilket betyder, at disse kan behandle og gemme oplysninger og personoplysninger om brugere, når de besøger denne hjemmeside

Du kan finde fuldstændige oplysninger om vores brug af cookies og lignende teknologier og behandlingen af dine personoplysninger i vores cookiepolitik.

 

VII. Overholdelse af retlige forpligtelser

Når du giver personoplysninger på denne hjemmeside, vil sådanne personoplysning og, hvor det er relevant, oplysninger vedrørende køb af et af vores produkter, tjenesteydelser eller arrangementer blive behandlet for at gøre det muligt for de dataansvarlige at overholde eventuelle juridiske forpligtelser, der påhviler dem som følge af deres kontraktlige forhold med dig. Sådanne forpligtelser følger bl.a. af skatteretlige-, persondataretlige-, og forbrugerbeskyttelsesretlige regler samt regler om informationssamfundstjenester og e-handel, civilret og regnskabsmæssige bestemmelser.

Dine personoplysninger, som du har givet os, vil blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for de dataansvarlige for at overholde de gældende juridiske forpligtelser. Sådanne personoplysninger kan omfatte: dit navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, postnummer, land, adresse, oplysninger om køb eller bookingtransaktioner (sted, dato, betalingsmiddel, betalingsbevis og reservationsoplysninger), browser- og enhedsdata i overensstemmelse med cookiepolitikken, kriterier, mekanismer og logik, der anvendes til at træffe automatiserede beslutninger med henblik på profilering, og alle andre personoplysninger, der kan være blevet genereret, og som de dataansvarlige skal behandle for at opfylde deres juridiske forpligtelser.

Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at overholde de retlige forpligtelser, der påhviler de dataansvarlige i henhold til EU-lovgivningen og/eller gældende national lovgivning. Uden dine personoplysninger ville de dataansvarlige ikke være i stand til at opfylde deres retlige forpligtelser på passende vis eller opfylde eventuelle retlige forpligtelser, der følger af deres kontraktlige forhold til dig.  

III. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på at administrere køb af produkter og/eller tjenesteydelser, administrere bookinger, kontrakter og arrangementer eller administrere bookinger og kontrakter om besøg fra skoler og grupper, vil sådanne personoplysninger blive behandlet i den periode, hvor det kontraktlige forhold med dig opretholdes for det købte produkt og/eller den købte tjenesteydelse eller det aftalte arrangement. Hvis du med henblik på tilpasning af dit arrangement (f.eks. dekoration) giver personoplysninger om et barn under atten (18) år (herunder barnets navn, efternavn og alder), skal du være opmærksom på, at de dataansvarlige kun opbevarer sådanne personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at tilpasse dit arrangement, og indtil dette er afsluttet, medmindre du beslutter at trække dit samtykke tilbage eller udøver din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen som barnets forælder eller værge. I tilfælde heraf vil vi efterkomme din anmodning.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på kundeservice, opbevarer de dataansvarlige dine personoplysninger i det tidsrum, det er strengt nødvendigt for at behandle og opfylde din anmodning. Hvis du indsender en klage, vil dine personoplysninger blive behandlet i det tidsrum, det er strengt nødvendigt for at behandle din klage. Herefter vil dine personoplysninger blive anonymiseret i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet senere i dette afsnit.

Når de dataansvarlige behandler dine personoplysninger for at sende dig markedsundersøgelser, opbevarer de dine personoplysninger i op til 5 år, medmindre du anmoder om at få dine personoplysninger slettet eller på anden måde gør indsigelse mod behandlingen, i hvilket tilfælde dine personoplysninger straks ophører med at blive behandlet til dette formål.

Hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke til at modtage markedsføring og oplysninger om rabatter og kampagner på de vilkår, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, vil dine personoplysninger blive behandlet udelukkende med henblik på at opfylde dette formål, og indtil du trækker dit udtrykkelige og informerede samtykke tilbage ved at sende os en anmodning om afmelding på post@bonbonland.dk.

Hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke til at bruge de oplysninger der indsamles i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser og andre markedsundersøgelser på de vilkår, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, vil dine personoplysninger blive behandlet udelukkende med henblik på at opfylde dette formål, og indtil du trækker dit udtrykkelige og informerede samtykke tilbage ved at sende os en anmodning om afmelding på post@bonbonland.dk.

Når dine personoplysninger ikke længere er relevante for de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage eller udøver din ret til sletning eller indsigelse mod behandlingen, vil de dataansvarlige behørigt Anonymisere dine personoplysninger (identifikation og reservation af personoplysningerne, vedtagelse af tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre deres behandling, herunder visning af dem) 

IV. HVEM VIDEREGIVES MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL?

Hvis det er nødvendigt for at overholde eventuelle juridiske forpligtelser eller for at overholde lovbestemte opbevaringsperioder, kan dine personoplysninger videregives til kompetente offentlige myndigheder og navnlig til den relevante databeskyttelseskontrolmyndighed, domstole eller anklagemyndigheden i overensstemmelse med EU-lovgivningen og/eller nationale lovgivning.

De dataansvarlige er afhængige af tredjepartsleverandører, som også kan behandle dine personoplysninger for at levere tjenester i forbindelse med de formål, som du bliver informeret om, herunder, men ikke begrænset til, informationssikkerhed, kundeforholdsstyring (CRM), teknologi, juridisk rådgivning, markedsføring, kundeservice, professionelle tjenester og it-virksomheder. Disse udbydere vil kun få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres tjenester på vegne af de dataansvarlige, idet de til enhver tid følger de dataansvarliges instrukser og aldrig får tilladelse til at bruge sådanne oplysninger til deres egne formål og/eller uautoriserede formål. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte post@bonbonland.dk. Husk venligst, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage og/eller udøve dine rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i det relevante afsnit i denne privatlivspolitik 

V. PARQUES REUNIDOS-KONCERNENS SELSKABER I EUROPA

Hvis du udtrykkeligt accepterer at modtage markedsføring og oplysninger om rabatter og kampagner om produkter og tjenesteydelser fra de europæiske selskaber i Parques Reunidos-koncernen med relation til fritids- og hotelbranchen, årskort, arrangementer og aktiviteter, der drives af disse selskaber, herunder med forbehold af forudgående profilering og analyse af dine præferencer via automatiserede beslutninger for at sikre, at vi er i stand til at tilbyde dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, som vi mener kan være af større interesse for dig, skal du vide, at disse virksomheder er beliggende i Den Europæiske Union, og at deres hovedaktivitet er forvaltning og drift af fritidsparker, vandparker, zoologiske haver, akvarier og rejserelaterede tjenester, såsom salg af hotelpakker og billetter til parker og fritidscentre i Parques Reunidos-koncernen. Konkret er disse selskaber:

  • Spanske selskaber i Parques Reunidos-koncernen: Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (Parkpas); Parque de Atracciones Madrid, S.A.U. (Parque de Atracciones Madrid); Madrid Theme Park Management, S.L.U. (Parque Warner og Parque Warner Beach); Gestión Parque Parque de Animales Madrid, S.L.U. (Faunia); Zoos Madrid, S.A.U. (Faunia). Zoos Ibericos, S.A. (Zoo Aquarium Madrid); Parques de la Naturaleza Selwo, S.L. (Selwo Aventura og Hotel Selwo Lodge); Aquópolis Cartaya, S.L.U. (Aquópolis Cartaya); Leisure Parks, S.A. (Aquópolis de Villanueva de la Cañada, Aquópolis Costa Dorada - Vilaseca, Costa Dorada-, Delfinario Costa Dorada - Vilaseca, Costa Dorada, Selwo Marina Aquópolis de Sevilla, Aquópolis de Cullera, Aquópolis de Torrevieja, Teleférico de Benalmádena); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium Madrid); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium Madrid); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium Madrid); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium Madrid). (Atlantis Aquarium); Mall Entertainment Centre Murcia, S.L.U. (Nickelodeon Adventure Murcia); Travelpark Viajes, S.L.U. (produkter og tjenesteydelser i forbindelse med pakker med entrébilletter til parker og fritidscentre i Parques Reunidos-koncernen og reservation af hotelophold).

 

  • De resterende europæiske selskaber i Parques Reunidos-koncernen: Italia - Parco della Standiana S.R.L. (Miraiblandia y Mirabilandia Beach) og Travelparks Italy, S.R.L. (produkter og tjenesteydelser i forbindelse med pakker, der kombinerer entrégebyr til parker og fritidscentre i Parques Reunidos-koncernen og hotelreservationer); Norge - Tusenfryd A/S (Tusenfryd) og Bø Sommarland AS (Bo Sommarland); Belgien - Bobbejaanland, B.V. B.A. (Bobbejaanland); BonBon-Land A/S (BonBon-Land); Tyskland - Movie Park Germany GmbH og Movie Park Germany Services GmbH (Movie Park), Event Park GmbH (Belantis), Nature Park Germany GmbH (Vogelpark Walsrode), Tropical Island Management (Tropical Island) og TI Hotel Asset GmbH (Tropical Island Hotels); Nederlandene - Attractie- at Vakantiepark Slagharen B.V. (Slagharen y Slagharen Beach); Frankrig - Marineland SAS (Marineland, Aquaplash Marineland, Marineland Resort og Kids Island) og LB Investissement (Aqualud); England - Grant Leisure Group LTD (Blackpool Zoo), Real Live Leisure Company LTD (The Bournemouth Aquarium y Aquarium of the lakes) og Lakeside Mall Entertainment Centre Limited (Nickelodeon Adventure-Lakeside).

VI. HVAD ER MINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER?

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller udøve din ret til adgang, berigtigelse, indsigelse, sletning, begrænset behandling, dataportabilitet og retten til ikke at blive underlagt automatiserede afgørelser, herunder profilering, ved at sende os en mail på post@bonbonland.dk.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring, kan du også gratis afmelde dig vores mailingliste ved at klikke på det link, der vil blive indsat til dette formål på hver meddelelse, du måtte modtage, hvis du har givet os din udtrykkelige tilladelse til at gøre dette.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

VII. HVORDAN HAR I INDSAMLET MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

De personoplysninger, der behandles af de dataansvarlige, leveres direkte af dig som den registrerede via denne hjemmeside og/eller i forbindelse med forholdet til dig.

Hvis du giver personoplysninger om tredjeparter, accepterer du at indhente deres udtrykkelige og informerede godkendelse til at give deres personoplysninger til de dataansvarlige i overensstemmelse med bestemmelserne beskrevet i denne privatlivspolitik. 

VIII. MINDREÅRIGE

Børn under atten (18) år har ikke tilladelse til at købe eller bestille vores produkter, tjenesteydelser eller arrangementer på denne hjemmeside.

Hvis du imidlertid som følge af køb af et af vores produkter, tjenester eller begivenheder, der er tilgængelige på denne hjemmeside, og især efter en begivenhed, frivilligt beslutter dig for at give personoplysninger om et barn under atten (18) år, vil du blive anset for at have givet dit udtrykkelige og informerede samtykke som far, mor eller værge til at behandle personoplysningerne som en del af det kontraktlige forhold, der følger af dit køb, i henhold til bestemmelserne i denne privatlivspolitik.

IX. HVORDAN INDGIVER JEG ET KRAV OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Du kan til enhver tid indgive et krav til Datatilsynet (Datatilsynet) på www.datatilsynet.dk for at beskytte dine rettigheder. Vi råder dig dog til først at henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige på post@bonbonland.dk for at få hjælp til din anmodning og til at løse enhver hændelse i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Opdateret juni 2021

Kom og oplev vores sjove univers

Kom og oplev vores sjove univers