Privatlivspolitik

You are here

Privatlivspolitik for BonBon-Land A/S

 

I. Hvem er dine dataansvarlige?

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er BonBon-Land A/S, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard, cvr: 18 93 61 35, telefon: 55530700 eller mail: post@bonbonland.dk. Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, kan du altid kontakte os på den ovennævnte mailadresse.

II. Til hvilket formål og på hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Den dataansvarlige behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  1. Forvaltning af købet og købte tjenesteydelser. Den dataansvarlige behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit køb af produkter og tjenesteydelser for at kunne levere din ordre og opfylde den aftale som er indgået med dig. Opfyldelse af regnskabsmæssige, juridiske, skattemæssige og administrative opgaver. Behandlingen af dine personoplysninger i denne forbindelse er således nødvendig for opfyldelse af aftalen.

     
  2. Besvarelse af forespørgsler. Såfremt du kontakter os via hjemmeside eller på anden måde fx med en forespørgsel behandler den dataansvarlige dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse.

     
  3. Levering af information via elektroniske midler om tilbud og kampagner vedrørende produkter og tjenester, der tilbydes af den dataansvarlige. Såfremt du har givet samtykke hertil vil dine personoplysninger blive behandlet for at kunne tilbyde og markedsføre produkter, tjenesteydelser, kampagner og begivenheder fx gennem nyhedsbreve som kan være af interesse for dig. Dine personoplysninger vil i denne forbindelse også blive behandlet med henblik på din profil bl.a. gennem cookies og statistik for at kunne sende dig markedsføring som er relevant for dig. Dine personoplysninger vil kun blive behandlet i denne sammenhæng hvis du har givet samtykke til det.

     
  4. Undersøgelser blandt kunder eller potentielle kunder. For at forbedre kvaliteten af kommunikationen, den dataansvarliges procedurer, kundeservice samt den dataansvarliges produkter og/eller tjenesteydelser, kan den dataansvarlige foretage undersøgelser blandt deres kunder og/eller potentielle kunder. Denne behandling er baseret på den dataansvarliges legitime interesse. Denne form for kommunikation vil alene blive udsendt såfremt den dataansvarlige har samtykke hertil.

Du skal være 18 år for at vi kan behandle din ordre eller dine personoplysninger.

III. Hvor længe vil vi opbevare dine personoplysninger?

Dine personoplysninger afgivet i forbindelse med køb af produkter eller tjenesteydelser opbevares i 5 år efter sidste aftaleforhold med dig er afsluttet hvorefter dine personoplysninger anonymiseres.

Dine personoplysninger afgivet til nyhedsbrev, markedsføring, konkurrencer, undersøgelser og tilbud opbevares indtil samtykket tilbagekaldes.

IV. Hvem vil vi overføre dine data til?

Vi overlader personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Der er indgået databehandleraftaler med de relevante samarbejdspartnere i henhold til reglerne herom.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til lov- eller myndighedskrav.

V. Hvilke rettigheder har du, når du giver os dine data?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger som er angivet i pkt. I.

Dine rettigheder omfatter bl.a. retten til indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning.

Såfremt du kontakter os med henblik på at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder skal du ved henvendelsen medsende kopi af legitimation så vi kan sikre at vi kun giver berettigede personer indsigt i personoplysninger der omhandler dem.

I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, f.eks. til at modtage nyhedsbreve via mail og anden direkte, elektronisk markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under pkt. I eller ved at benytte afmeldingslink i bunden af nyhedsbrevet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage har det  virkning hurtigst muligt derefter.

VI. Hvordan har vi fået dine data?

Den dataansvarlige behandler de personoplysninger du selv har indtastet i forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrev, deltagelse i konkurrencer eller hvor du har udvist interesse for den dataansvarliges produkter.

VII. Til hvilken myndighed kan du fremsætte dine krav?

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Klagen kan sendes til os ved brug af de kontaktoplysninger du finder under pkt. I.

Du har ligeledes mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om din klagemulighed ved at følge dette link: www.datatilsynet.dk

Gratis for børn under 90 cm - Spar når du køber online!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu