Juridiske oplysninger

You are here

I. Ejerskabsforhold af portal

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A (herefter, “PARQUES REUNIDOS”) registreret forretningsadresse på Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid. Registreret på Companies House of Madrid in Book 23.506, Folio 58, Page M – 421.702. PARQUES REUNIDOS er ejere af portalen www.bonbonland.dk (herefter, ”Portalen”) og gør det samme tilgængeligt for internetbrugere, for både at give information om det samme om både PARQUES REUNIDOS og dets datterselskabers produkter (herefter, ”GRUPO PARQUES REUNIDOS”) for, at give mulighed for tilladelser til udbud af forskellige tjenester vedrørende køb af billetter, eller af enhver anden form for produkter gennem portalen og i givet fald gøre forskellige konkurrencer, spil, undersøgelser mv. tilgængelige for brugeren.

Uanset førnævnte skal køb af forskellige produkter og tjenester, gennem denne portal udføres af BonBon-Land A/S, det firma, der operere gennem portalen og er ansvarlig for, at administrere www.bonbonland.dk og derfor er ansvarlig for salget af alle produkter og/eller tjenester relateret til BonBon-Land. De identificerende data for BonBon-Land A/S er som følger:

BonBon-Land A/S, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard, DENMARK, VAT-number: DK-18936135

Kundeservice: +45 55 53 07 00

II. Generelle betingelser for brug af portal

Formålet med disse generelle betingelser for brug af portal, sammen med de generelle købsbetingelser, som i givet fald regulerer leveringen af online-køb tjenester eller med andre almindelige betingelser, som regulære enhver type værktøj stillet til rådighed for brugeren af portalen er, at regulære både tilgængeliggørelsen af de oplysninger og de kommercielle forhold, der måtte opstå mellem PARQUES REUNIDOS og portalens brugere (herefter, ” brugerne”). Ved, at gennemse (browse) portalen og/eller bruge de heri indeholdte tjenester bliver du en ”bruger”. Både browsing og brugen af enhver online købstjeneste i portalen, medfører accept som bruger uden form for forbehold af hver enkelte af de generelle betingelser for brug af portal og de generelle købsbetingelser, der, hvor det er relevant, regulere leveringen af købstjenester, der tilbydes i portalen, samt af andre generelle betingelser, der regulerer enhver form for værktøj, der stilles til rådighed for brugeren af portalen. PARQUES REUNIDOS kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse generelle brugsbetingelser, der regulere enhver form for værktøj, der stilles til rådighed for brugeren af portalen ved, at offentliggøre denne ændring i portalen for, at de kan være tilgængelige for brugerne.

III. Ophavsret og ejendomsret

Portalen og alt indhold, der vises heri og især design, tekster, grafik, logoer, ikoner, knapper, software, kommercielle navne eller andre tegn, der er underlagt industriel og kommerciel brug, er underlagt intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder af PARQUES REUNIDOS, GRUPO PARQUES REUNIDOS (som defineret nedenfor), eller af tredjeparts ejere heraf, som behørigt har godkendt deres optagelse i portalen og derfor er beskyttet af lov om intellektuel og industriel ejendomsret. Under ingen omstændigheder skal det forstås, at brugeren af portalen af brugeren, giver dem licens, eller medfører helt eller delvis afkald, overførelse, overdragelse af disse rettigheder, heller ikke nogen ret eller fremtidig ret givet, og i særdeleshed kan de ikke være ændret, brugt, reduceret eller distribueret, og der må heller ikke offentliggøres med hensyn til disse rettigheder. Adgang til denne portal giver ikke brugere rettigheder eller ejerskab af de intellektuelle ejendomsrettigheder på indholdet, der er hostet i denne portal.

IV. Ansvar for Parques Reunidos

PARQUES REUNIDOS er kun ansvarlig for det tab, som brugeren måtte lide som følge af, at bruge denne portal, når dette ikke skyldes fejlagtig handling fra brugeren. Brugeren anerkender og accepterer, at brugen af portalen samt leveringen af de ydelser, der tilbydes deri, sker på eget ansvar. PARQUES REUNIDOS er ikke ansvarlig for det tab, der måtte opstå som følge af, men ikke begrænset til, følgende handlinger:

  • Afledninger, udeladelser, afbrydelser, computervirusser, nedbrud og/eller afbrydelser i det operationelle system for dette elektroniske system eller for brugerens enheder og computerudstyr forårsaget af årsager, der ikke er forbundet med PARQUES REUNIDOS, hvilket hæmmer eller forsinker udbuddet af tjenesten eller browsing i portalen;
  • Forsinkelser eller blokering i brugen af portalen, forårsaget af mangler eller overbelastning af internettet eller andre elektroniske systemer;
  • Der kan skyldes tredje part gennem uberettiget indblanding, dette kan ikke tilskrives PARQUES REUNIDOS;
  •     Af umuligheden af, at den tilbudte tjeneste eller adgangen her til af grunde der ikke kan tilskrives PARQUES REUNIDOS, til brugeren, til tredjeparter eller tilfældige begivenheder eller Guds handlinger.

PARQUES REUNIDOS kontrollerer generelt ikke brugernes brug af portalen. I særdeleshed garanterer PARQUES REUNIDOS, under ingen omstændigheder, at brugerne anvender portalen i overensstemmelse med loven, disse generelle brugsbetingelser, almindelig anerkendt moral, god praksis og offentlig orden.

PARQUES REUNIDOS garanterer ikke tilgængeligheden og driftens kontinuitet i portalen. Desuden PARQUES REUNIDOS ikke for portalens brugbarhed eller indholdet for at, udføre enhver aktivitet i særdeleshed. PARQUES REUNIDOS fralægger sig alt ansvar for enhver form for tab, der skyldes manglen på tilgængelighed eller kontinuitet i portalens drift eller skuffelse af brug, som brugeren kan tildele portalen.

PARQUES REUNIDOS garanterer, at der er taget passende foranstaltninger, og at de overholder de sikkerhedsstandarder, som den nuværende teknologi tillader, såsom Verisign-systemet. Adgang til transaktionstjenester og dem, der omfatter indsamling af personoplysninger, sker i et sikkert miljø ved hjælp af SSL-protokollen (Secure Socker Layer) 128 bit høj sikkerhedskryptering. Den sikre server etablerer en forbindelse således, at oplysningerne sendes i en krypteret form. Dette sikre, at det transmitterede indhold kun er forståeligt for en ”client” computeren og serveren PARQUES REUNIDOS. Brugeren kan kontrollere, at han/hun er inde for et sikkert miljø, hvis der i statuslinjen vises en låst hængelås. Vores serveres sikkerhed garanteres med et certifikat udstedt af firmaet VeriSign. Dette certifikat garanterer, at klienten kommunikerer sine data til en PARQUES REUNIDOS-server og ikke til en tredjepart, der kan forsøge, at udgive sig som ham/hende.

V. Forpligtigelser for brugeren

Generelt er brugeren forpligtet til, at opfylde disse generelle betingelser for brugen af portalen, de generelle købsbetingelser (i tilfælde af, at brugeren køber en vare eller tjeneste gennem portalen) og, at overholde de særlige advarsler eller brugsanvisninger deri og, at handle i overensstemmelse med loven, i god praksis og i god tro, med omhu passende for arten af det produkt eller den tjeneste, der anvendes, og afstå fra, at bruge portalen på en måde, der kan hindre, beskadige eller skade dens normale drift, aktivitet eller rettigheder for PARQUES REUNIDOS, GRUPO PARQUES REUNIDOS, af de øvrige brugere eller generelt en tredjepart.

I særdeleshed og uden, at indebære nogen begrænsning af den forpligtigelse, som brugeren accepterer generelt og i overensstemmelse med overstående afsnit, er brugeren forpligtet til, ved brug af portalen og hvor det er relevant, ved brugen af det online købsværktøj som følger med deri:

VI. Adgang til tjenesterne

Alle tekniske midler og krav, der er nødvendige for, at få adgang til portalen og de tjenester, der tilbydes deri, er udelukkende på brugerens bekostning, ligesom eventuelle udgifter eller skatter, som levering af de nævnte tjenester måtte medføre.

Når brugeren har fået adgang og bruger de forskellige tjenester, skal brugeren følge alle indikationer og instruktioner på skærmen (KØB) ved, at udfylde de oplysninger, der kræves af formularerne i portalen, hvilket på forhånd medfører at brugeren læser og accepterer købsbetingelserne, der er anført deri.

VII. DATA BESKYTTELSESKLAUSULEN

  1. Håndtering af personoplysninger

De personlige data, som brugeren oplyser under processen med, at købe eller bestille de tjenester, der tilbydes i portalen, samt eventuelle andre data, der senere genereres som følge af brugerens forhold til os, skal medtages i filer, hvoraf i) Leisure Parks S.A. (registreret forretningsadresse på Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanien, email: lopd@grpr.com) og ii) dets moderselskab Parques Reunidos Servicios Centrales, SA Adresse på Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanien; email: lopd@grpr.com) er fælles kontrollere ("Kontrollers"). Dataene skal håndteres af Kontrollers fro udvikling, vedligeholdelse og kontrol af brugernes forhold til os og især for, at styre brugerens køb af billetter eller andre produkter, levering af de tjenester, som brugerens ordrer eller brugerens deltagelse i den specifikke salgsfremmede foranstaltning, undersøgelse eller spil, som brugeren har givet os sine data til, samt at behandle de anmodninger, som brugeren videregiver til os, oplysningerne som gives ved kommunikationen, oplysningerne gemmes for, at forbedre vores service såvel som til statistisk formål.

Når brugeren markerer den boks, der er inkluderet i den formular, hvor brugeren udfylder sine data, bemyndiger brugeren kontrolleren til, at håndtere brugerens personlige data til, at udføre undersøgelser, sende kommunikation med henblik på reklame, kampagner og forbrugerundersøgelser på nogen måde (herunder ved elektronisk kommunikation eller fax) vedrørende produkter eller tjenester i frihedssektoren (fritidsparken og i givet fald restaurationsbranchen).  Denne bemyndigelse omfatter kontrollerens eller tredjeparts beføjelser (til hvem kontrolleren under ingen omstændigheder skal overdrage brugerens data) for at bestemme de parametre for offentligheden, som disse informationer og kampagner er rettet mod.

For at udøve sin ret til adgang, berigtigelse, annullering og modstand i henhold til loven skal brugeren sende en skriftlig ansøgning til kontrollerne på adressen eller til den e-mail adresse, der er angivet i denne paragraf, man skal i emnet angive ”ARCO Application- Department of Marketing” og vedhæfte en kopi af dokumentet, der beviser brugerens identitet.

  1. Mindreårige

Hvis brugeren er yngre end 14 år gammel, skal brugeren have forældres samtykke. Med det formål vil vi komme i kontakt med dem og vi vil bede dem om, at bekræfte, at de er brugerens forældre eller værger og at de har givet deres samtykke, først da vil vi kunne acceptere brugerens ansøgning.

  1. Enheder i GRUPO PARQUES REUNIDOS

Med henblik på den nuværende personbeskyttelsesafdeling består GRUPO PARQUES REUNIDOS i øjeblikket af følgende virksomheder, der hovedsageligt er dedikeret til forvaltning af fritidsparker:

“Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., Parques Reunidos Valencia, S.A., Leisure Parks, S.A., Parque de Atracciones Madrid, S.A., Gestión Parques de Animales Madrid S.L.U., Parques de la Naturaleza Selwo S.L., Zoos Ibéricos, S.A., Parque de Atracciones San Fernando of Henares, S.L.U., Aquopolis Cartaya, S.L.U, Madrid Theme Park Management, S.L.U., Travelparks Viajes, S.L.U. Moreover, in the European Union / European Economic Area, the GRUPO PARQUES REUNIDOS omfatter i øjeblikket følgende driftsselskaber i fritidssektoren (fritidsparker, vandparker, svævebaner, zoologiske haver osv.): Bobbejaanland B.V.B.A., and Travelparks BVBA (Belgien), Parco Della Standiana, S.r.L., Travelmix, S.R.L, Movie Park Germany GMBH (Bottrop, Tysklan), Bon-Bon Land A/S, Bonbon-Land Rejser Denmark (Danmark), TusenFryd A/S, BoSommarland A/S, Norgesparken Norway A/S (Norge), Marineland, SAS, LB Investissement S.A., Travelparks SAS, Delphinus, SAS (Frankrig), Grant Leisure Group, Ltd. and Real Live Leisure Company Ltd. (Store Britanien).”

Alle de spanske firmaers adresse er Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, på nær (i) firmaet “Zoos Ibéricos S.A”, hvis adresse er Parque Zoológico, Casa de Campo, 28011 Madrid.

De ikke spanske firmaer har følgende adresser:

Bobbejaanland B.V.B.A., and Travelparks BVBA (Belgien), in Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, Lichtaart (Belgien); Parco Della Standiana, S.r.L., in S.S. 16 Adriatica, Km 162, 48020 Loc. Mirabilandia, Savio, Ravenna and Travelmix, S.R.L., in Viale Volturno 23, 48015 Cervia (RA), Italien; Movie Park Germany GMBH (Bottrop, Tyskland), in Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen; Bon-Bon Land A/S, Bonbon-Land Rejser Denmark (Danmark), in Gartnervej 2, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard (Danmark); Tusenfryd AS and Norgesparken Norway A/S, in 1407 Vinterbro, 2014 AS (Norway), BoSommarland A/S, in Steintjonnveien 2, 3800 Bo i Telemark (Norge); Marineland, SAS, Travelparks SAS, Delphinus, SAS (France), in 2 Route of the Brague Lotissement du Domaine de la Brague 06 600 Antibes (Frankrig) and LB Investesissement, S.A., in Blvd. Of the Mer, 62520 Le Touquet Paris-Plage (Frankrig); Grant Leisure Group, Ltd. and Real Live Leisure Company Ltd. (Storbritanien), in East Park Drive Blackpool Lancashire (Storebritanien).

  1. Brugen af cookies

Det er en enhed til lagring og genopretning af oplysninger, der downloades på computeren eller på en anden af brugerens elektroniske enheder, når brugeren får adgang til bestemte webside og applikationer. Cookies giver mulighed for, at få visse oplysninger om brugerens browservaner eller om brugerens maskine eller enhed, hvilket gør det muligt at forbedre en websteds service og tilbyde en bedre brugeroplevelse.

VII. GÆLDENDE LOVGIVNING

Disse generelle vilkår for portalbrug skal reguleres af spansk lov, som finder anvendelse i det, der ikke er angivet i denne kontrakt vedrørende fortolkning, gyldighed og gennemførelse heraf.

 

Gratis for børn under 90 cm - Spar når du køber online!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu