Park regler

You are here

Disse regler gælder for adgang til og besøg i BonBon-Land

Retningslinjer ift. Covid-19

Vi har nu åbnet BonBon-Land for sæsonen 2020, hvilket er gjort i henhold til de danske myndigheders retningslinjer i forhold til Covid-19.

BonBon-Land har foretaget en lang række tiltag, der skal minimere smitterisikoen i parken. Vi har øget rengøringshyppigheden, lavet afstandsmarkeringer i køhegn og håndsprit ved ind- og udgange af forlystelser. Personale ved visse forlystelser er udstyret med visir.

Vi følger løbende udviklingen, og derfor kan der forekomme ændringer i retningslinjerne.  

Vi håber på jeres forståelse i denne usædvanlige situation.

Vigtigt: Inden dit besøg i parken

 1. Du skal være rask, når du besøger BonBon-Land. Vi beder dig udsætte dit besøg, hvis du har været i kontakt med en person, som har haft Covid-19 inden for de seneste 14 dage før dit besøg eller kontakt med personer som har haft symptomer Covid-19. Hvis du er i risikogruppen, beder vi dig om ikke at besøge parken.
 2. Vi anbefaler køb af billetter online. Vi prøver at have så lidt som muligt fysisk kontakt.

Vigtigt: Når du er i parken

 1. Du skal bruge håndsprit, inden du gør ind i en forlystelse eller ved et spisested. Håndsprit er tilgængeligt ved indgangen til alle forlystelser (køhegn) og igen ved udgangen samt ved spisesteder og butikker. Du vil ligeledes kunne finde instruktioner på skilte rundt om i parken.
 2. Respektér venligst vores afstandsmarkeringer – både ved forlystelser, spisesteder etc. Vores park er meget stor og åben, hvilket betyder, at vi har masser af plads til at gæsterne kan holde den fornødne afstand. Det er dog også et personligt ansvar, at hver gæst overholder reglerne. Du kan finde oplysninger på vores hjemmeside og på skiltning i parken.
 3. Vask venligst hænder ofte og grundigt.
 4. Skulle du begynde at føle dig syg under dit besøg med symptomer på Covid-19, så undgå venligst kontakt med andre gæster og personer – og søg læge.
 5. Hvis du begynder at nyse eller hoste, så gør det venligst i din albue/arm og aldrig i dine hænder.
 6. Respektér venligst altid personalets anvisninger. Gæster som ikke følger personalets anvisninger, kan blive bedt om at forlade parken og kan ikke få refunderet sin billet.

Bemærk: Ovenstående retningslinjer kan blive ændret i løbet af sæsonen alt efter, hvordan situationen udvikler sig.

Parkens lukkede områder/forlystelser

Vores gæsters sikkerhed er det vigtigste, og derfor vil der være områder/forlystelser som enten er lukkede eller kører med nedsat kapacitet. Dette kan ligeledes ændre sig i løbet af sæsonen. Vær venligst opmærksom på dette, inden du køber din billet.

Se driftstatus på vores forlystelser her: https://www.bonbonland.dk/driftstatus

___________

 

Offentlige sikkerhedsforanstaltninger for besøg i BonBon-Land

Ved implementering af foranstaltninger udstedt af offentlig sikkerhedsmyndighed (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi) for, at sikre sikkerhedsforhold på områder der er beregnet til offentlig forsamling har ledelsen i BonBon-Land A/S vedtaget følgende bestemmelser, som gæster er forpligtede til, at følge ved besøg i BonBon-Land:

 • Gæster og deres medbragte tasker, rygsække, punge, trækvogne med videre kan bliver underlagt sikkerhedskontrol og visitationer ved entréen og eller inde i forlystelsesparken. Udtrykket ”sikkerhedskontrol og visitationer” refererer til (1) En begrænset fysisk visitation af gæsten for, at kontrollere om gæsten bærer genstande med potentiale til, at begrænse andre gæsters sikkerhed, eller skade andre gæsters person eller ejendom (2) Kontrol af punge, tasker, rygsække, køletasker, trækvogne og andre personlige ejendele, som gæsten måtte være i besiddelse af. Ved køb af entrébillet eller sæsonkort til BonBon-Land, accepterer gæsten uden forbehold, at der kan gennemføres sikkerhedskontrol og visitation. BonBon-Land og dets ledelse forbeholder sig retten til, at nægte gæster adgang til forlystelsesparken til personer, som har til hensigt ikke at gennemføre de overnævnte sikkerhedskontroller eller visitationer og at underrette den offentlige myndighed herom.
 • Det er ikke tilladt, at medbringe følgende genstande i BonBon-Land: Griller (både: gasgriller, kulgriller og elektriske griller), flasker af glas og andre ulovlige genstande.
 • Det er ikke tilladt, at efterlade sine ejendele uden opsyn. Genstande, der måtte blive fundet uden opsyn af parkens personale, vil blive underlagt overvågning og i givet fald blive afleveret i vores Service-Center, hvor alle mistede genstande vil blive indleveret og kan afhentes af den retmæssige indehaver.

Generelle etiske regler for gæster i BonBon-Land (code of conduct):

 1. Billetter og sæsonkort købt i BonBon-Lands entré eller webshop refunderes ikke. Dette er også gældende hvis man ikke har opnået rabat ved brug af rabatkode eller rabatkort fra samarbejdspartnere.
 2. Det er tilladt, at forlade BonBon-Land og komme ind igen samme dag, hvis man fx har glemt noget i sin bil eller lignende, såfremt man har fået et stempel. Stemplet fås i entréhuset ved siden af udgangen. Man skal have et stempel inden man forlader BonBon-Land, ellers er dette ikke gældende.
 3. Det er ikke tilladt, at medbringe: cykler, skateboards, rulleskøjter, droner og andet fjernstyrede legetøj i forlystelsesparken.
 4. I forlystelsesparken, ved vores forlystelser, i vores restauranter og ved shows beder vi gæster, at være passende påklædt.
 5. Alt ophold i parken er på eget ansvar.
 6. Det er tilladt, at medbringe kæledyr i forlystelsesparken, såfremt disse er holdt i snor og ikke bevæger sig frit rundt.
 7. Vi beder gæster, at følge de belagte stier inde i forlystelsesparken. Det er ikke tilladt, at gå eller opholde sig i blomsterbede, det er heller ikke tilladt, at beskadige planter og blomster i forlystelsesparken. Picnics er tilladt på borde/bænke-set samt grønne områder.
 8. Det er strengt forbudt for gæster, at få adgang til områder og eller sektioner af forlystelsesparken, der er lukket eller afspærret for gæster og eller, som er forbeholdt personalet. Hvis man taber ejendomme ind i afspærrede områder beder vi, at man kontakter vores Service-Center.
 9. Det er ikke tilladt, at bade i vandforlystelserne, på nær Den Våde Delfin og Pelle Piratsprøjt.
 10. Rygning er ikke tilladt i eller ved køer til forlystelser, selve forlystelserne, områder med optræden eller andre områder hvor det er skiltet.
 11. Adfærd, der ikke er i overensstemmelse med de offentlige sikkerhedsforskrifter, vil ikke blive tolereret, som fx slåskampe, hærværk, ærekrænkelse, chikane, stofmisbrug samt ekstrem fuldskab. På samme måde må gæster afholde sig fra udtalelser, gestikuleren og skriftlig kommunikation.
 12. Alle forlystelser lukker 1 time før BonBon-Land lukker.
 13. Adgang til biograf og sceneområde er tilladt, så indtil den fulde kapacitet er nået.
 14. BonBon-Land forbeholder retten til, at forlystelser kan lukkes af hensyn til vedligeholdelse, samt sikkerhedsmæssige hensyn. Billetter refunderes ikke hvis dette forekommer. I nødsituationer skal gæster anvisningerne som gives af BonBon-Lands sikkerhedspersonale.
 15. Gæster skal følge de foreskrevne sikkerhedsregler og foranstaltninger for brug af forlystelser af sikkerhedsmæssige årsager, BonBon-Land forbeholder retten til, at forvise gæster fra forlystelser hvis disse ikke overholdes. Alle forlystelser benyttes på eget ansvar.
 16. Gæster skal overholde de sikkerhedsregler, som er udstedt af BonBon-Land og især:
  1. Overholde eller opfylde de krav, der er angivet på skilte ved indgangen for hver forlystelse.
  2. Følg instruktionerne for brug af sikkerhedssystemer for den enkelte forlystelse.
  3. Følg de anvisninger og instruktioner der måtte blive givet af BonBon-Lands personale.
  4. Afholde sig fra, at deltage/benytte sig af forlystelser, forestillinger eller events, som i sin art og i overensstemmelse med de anviste begrænsninger, der er angivet ved indgangen til hver forlystelse eller forestilling, som måtte anses som værende uegnede for gæsten.
 17. Så snart en gæst har fået adgang til BonBon-Land, er gæsten forpligtet til, at opføre sig på en ansvarlig om opmærksom måde og afholde sig fra adfærd, som strider mod de instruktioner og krav til hver enkelt forlystelse, samt de, der gives af personalet, eller adfærd, der kan påvirke gæstens egen og andre gæsters sikkerhed, samt sikkerheden for forlystelser.
 18. Gæsten forpligter sig til, at bruge alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedssystemer korrekt, som måtte indfinde sig i parken og forlystelser. Gæsten er også forpligtet til straks, at underrette BonBon-Lands personale ved eventuelle fejl der måtte opdages.
 19. BonBon-Land er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for tyveri og/eller tab af personlige ejendomme, som tilhøre en gæst. Vi henviser vores gæster til, at opbevare ejendele i vores bagagebokse, som findes ved siden af vores Service-Center. Alle mistede eller glemte sager bliver indleveret i vores Service-Center hvor de kan afhentes på åbningsdage indenfor vores almindelige åbningstid.
 20. Af hensyn til gæsters sikkerhed gælder restriktioner for hver enkelte forlystelse, i forhold til alder, højde og fysiske eller sundhedsmæssige forhold. Alle gæster bedes overholde anvisningerne for hver enkelte forlystelse, som vil være, at finde ved indgangen til forlystelserne. Vær opmærksom på, at forlystelserne kan have begrænsninger for:
  1. Børn under 90cm.
  2. Gæster med handicap.
  3. Bemærk, at gæster med fysiske og/eller psykiske handicap skal følges af en ledsager i de forlystelser det er tilladt for dem at benytte. Læs mere i vores handicappolitik.
 21. Ved tilfælde af uheld, til skadekommende, mistede ejendele etc. beder vi vores gæster om, at kontakte det nærmeste personale. Der er en samarit til stede i parken.
 22. Visse områder af BonBon-Land er videoovervåget. Overvågningen har det formål, at sikre sikkerheden og BonBon-Lands aktiver. Billederne ses af sikkerhedsvagter og kan konsulteres af personalet eller af Politiet. Derudover tages der fotografiske billeder i flere forlystelser, der gøres tilgængelige for salg som souvenirbilleder.
 23. Vi fotograferer løbende vores forlystelser og områder i BonBon-Land og anvender billederne til vores hjemmeside, på Facebook, Instagram og lign. steder. Hvor der er en eller flere personer i centrum på billedet, vil vi altid bede om lov fra de involverede til at bruge billedet, men på billeder af mange mennesker vil vi ikke bede om lov.
 24. Ledelsen i BonBon-Land forbeholder sig ret til, at foretage ændringer uden foregående varsel til åbningskalender, priser og disse regler.
 25. For yderligere information eller yderligere spørgsmål beder vi gæster til, at kontakte BonBon-Lands kundeservice via kontakt formularen eller telefonisk.

Overholdes ordensregler ikke vil dette medvirke bortvisning fra BonBon-Land. I de alvorligste tilfælde forbeholder ledelsen sig retten til, at indberette det til de offentlige myndigheder.

Ledelsen i BonBon-Land

Gratis for børn under 90 cm - Spar når du køber online!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu