Både godt og skidt for BonBon-Land i 2011/2012

You are here

BonBon-Land – 2012Regnskabsåret 2011/2012 i BonBon-Land blev på trods afen svag stigning i gæstetallet afsluttet med et driftsmæssigt underskud. Resultatet skyldtes primært større indsatser på en række områder, der harmedført større omkostninger end forventet.

Ved udgangen af regnskabsåret i BonBon-Land var der plads til smil på læben da besøgstallet i forlystelsesparken skulle gøres op. Regnskabsåret 2011/2012 bød nemlig på en lille stigning i gæstetallet fra 427.968 til 431.337. En forholdsvis beskeden stigning, der dog er grund til at glæde sig over, idet BonBon-Land i 2012 ikke præsenterede nogen forlystelsesnyheder.

Men BonBon-Lands direktør Thomas Jellum er fortrøstningsfuld og udtaler: ”2012 har været et år, hvor vi har haft stor fokus på Cateringområdet, der i nogen grad trængte til en kærlig hånd og det har det fået, hvilket har medført forbedringer på området, som vi er særdeles tilfredse med. Det har dog også medført, at vi har haft en del vedligeholdelsesomkostninger på området sammen med et væsentligt større vareforbrug”. De nævnte meromkostninger har desværre også haft negativ indflydelse på BonBon-Lands EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) der er faldet fra 20,8 mio.kr. i 2011 til 17,7 mio.kr. i 2012.

Samlet set har 2012 været en svær sæson for sommerlandet BonBon-Land. ”Foråret startede ganske pænt og vi kom godt fra start, men da vi efterfølgende skulle igennem den koldeste juni i 20 år blev vi hurtigt ramt på gæstetallet og resten af sæsonen måtte vi ihærdigt forsøge at indhente det tabte, hvilket vi dog i store træk lykkedes med”.

Summa-summarum på BonBon-Lands årsregnskab 2011/2012 er dog at forlystelsesparken ender med en Regn imod 34,8 mio kr i 2010/2011 (-8,6%) og med forholdsvis store personaleomkostninger og store afskrivninger på tidligere års investeringer, endte driftsresultatet derfor på -8,9 mio kr. imod -7,2 mio.kr. året før. ”Det er naturligvis ikke en udvikling vi kan være glade for, men alt taget i betragtning er både ledelse og ejere af BonBon-Land fortrøstningsfulde i forhold til årets resultat”, slutter Thomas Jellum.

Gratis for børn under 90 cm - Spar når du køber online!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu